Energetický audit

Energetická analýza  – je analýza spotreby elektrickej energie v rôznych ročných obdobiach v 15 min intervale samplovaného dňa s cieľom efektívneho návrhu fotovoltaickej elektrárne a príslušenstva s braním do úvahy fyzické možnosti umiestnenia FV panelov ich geoorientácie. Výsledkom je návrh  efektívnej FV elektrárne vzhľadom na investícia/návratnosť. Po prijatí prostriedkov na náš účet a ukončení analýzy našim energetikom urobíme presnú cenovú ponuku  a suma za Energetickú Analýzu vám bude odrátaná z celkovej hodnoty Fotovoltaickej elektrárne.

Chcem vypracovať energetický audit

Aký audit

panel

Komplexné energetické audity

Tieto audity sú dôkladným vyhodnotením energetického systému vašej organizácie. Skúmame všetky aspekty vášho prevádzkového procesu, identifikujeme oblasti s najväčším potenciálom na úspory energie a navrhujeme konkrétne opatrenia na zlepšenie energetického výkonu vášho podniku.

podpora

Audit spotreby energie

Tento typ auditu sa zameriava na presnú analýzu a meranie spotreby energie vo vašej organizácii. Identifikujeme hlavné zdroje spotreby a vyhodnocujeme efektívnosť jednotlivých zariadení a systémov. Na základe týchto informácií poskytujeme odporúčania na optimalizáciu a zlepšenie energetického využitia.

udrzatelnost

Audit energetického manažmentu

Pri tomto type auditu sa zameriavame na hodnotenie a optimalizáciu vašich energetických procesov a manažmentu. Skúmame energetickú politiku a postupy vašej organizácie, analyzujeme údaje o spotrebe energie a poskytujeme odporúčania na zlepšenie energetického manažmentu a dosiahnutie úspor.

martel-valca-2019-12-34 (1)

1.

Úvodná analýza

Na začiatku audítu uskutočníme úvodnú analýzu vášho energetického systému a zozbierame informácie o vašej prevádzke. Toto zahŕňa zhromažďovanie údajov o spotrebe energie, prevádzkových postupoch a technických špecifikáciách.

martel-valca-2019-12-29 (1)

2.

Inšpekcia na mieste

V rámci auditu uskutočníme dôkladnú prehliadku vašej prevádzky a energetických systémov. Preskúmame fyzické zariadenia, meriame energetické parametre a zhromažďujeme podrobné údaje o prevádzke.

82427115_10156427251910683_765462682244481024_n

3.

Dátová analýza

Zhromaždené údaje a informácie budú podrobené podrobnej analýze. Vykonáme porovnávania, výpočty a modelovanie na identifikáciu príležitostí na úsporu energie a zlepšenie energetického výkonu.

81906351_10156427252155683_6235306294811557888_n

4.

Identifikácia a odporúčania

Na základe analýzy identifikujeme slabé miesta, energetické straty a potenciálne zlepšenia. Poskytneme vám konkrétne odporúčania a opatrenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť a úspory.

82010813_10156427252005683_7119547448678154240_n

5.

Správa auditu

Po skončení auditu vám poskytneme kompletnú správu, ktorá obsahuje všetky zistenia, odporúčania a návrhy na zlepšenie. Táto správa vám bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie o nasledujúcich krokoch a implementácií energetických opatrení.

    Individuálna
    cenová ponuka

    Dohodnúť si konzultáciu